ส้มโอทับทิมสยาม พืช GI ไม้ผลเงินล้าน ชาวปากพนัง Pomelo TubtimSiam

ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม เป็นส้มโอที่พัฒนาโดยเกษตรกร ตำบลค … อ่านเพิ่มเติม ส้มโอทับทิมสยาม พืช GI ไม้ผลเงินล้าน ชาวปากพนัง Pomelo TubtimSiam