ส้มโอ GI (Geographical Indication)

[metaslider id=618 cssclass=””]

ส้มโอทับทิมสยามเมืองคอนไม่พอขาย PomeloTubtimSiam

ส้ม โอ ทับ ทิม สยาม
ไชส์ xL-2ลูก=900฿-ขนาด1.8-1.9kg 📍ไชส์ xxl-2ลูก=1,000฿ ขนาด1.9-2kg

  จังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ปลูกส้มโอทับทิมสยาม เป็นพื้นที่เหมาะสมสำหรับการปลูก คือ ลุ่มน้ำปากพนัง

ซึ่งปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI (Geographical Indication) โดยมีลักษณะเด่น คือ รสชาติหวาน เปรี้ยวนิด ๆ เนื้อสีแดงใสคล้ายทับทิม ผลผลิตจะออกมากในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม เฉลี่ยมีผลผลิตไร่ละ 700-800 ลูก โดยตลาดหลักเป็นตลาดพรีเมี่ยม และของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงต้องมีการดูแลเป็นพิเศษ ทั้งการบำรุงรักษา การควบคุมคุณภาพ ทำให้ราคาผลผลิต ส้มโอทับทิมสยาม ค่อนข้างสูง

ขึ้นอยู่กับขนาดและคุณภาพ หากเป็นเกรดพรีเมี่ยมราคาจะสูงถึง 600 บาท/ลูก

PomeloTubtimSiam

#ส้มโอทับทิมสยาม

#Cส้มโอทับทิมสยามอัญมณีล้ำค่าและผลไม้ตามฤดูกาล

ทับทิมสยาม, ปลูกทับทิมสยาม, ส้มโอ, ส้มโอทับทิมสยาม, ส้มโอสีแดง, ส้มโอเนื้อสีแดง,ราคาส้มโอ,ราคาส้มโอทับทิมสยาม,ขายส้มโอทับทิมสยาม